Polityka Prywatności

Oświadczenie o zbieraniu informacji osobistych

Niniejsze oświadczenie o gromadzeniu danych osobowych ("PICS") ma na celu poinformowanie Państwa, zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (prywatności):

 1. celu, w jakim Państwa dane osobowe zebrane przez nas będą wykorzystywane po ich zebraniu w związku z korzystaniem przez Państwa z niniejszej strony internetowej ("Strona") lub zakupem produktów sprzedawanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej ("Produkty");
 1. komu mogą być przekazywane dane osobowe; oraz
 1. do kogo można kierować wnioski o dostęp do danych lub ich korektę.

Możemy skorygować niniejsze PICS poprzez zmianę tej strony. Należy sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby zauważyć wszelkie zmiany, które wprowadzamy.

1. Użytkownik danych

1.1 ("my", "nas", "nasz") jest użytkownikiem danych.

2. Podmioty danych

Niniejsze PICS ma zastosowanie do danych osobowych pochodzących od ("Ty" lub "Twój"):

(a) Odwiedzający: osoby fizyczne, które odwiedzają naszą Stronę internetową;

(b) Użytkownicy: osoby fizyczne, które kupują, żądają lub otrzymują Produkty;

(c) Kontakty: osoby fizyczne, które kontaktują się z nami poprzez naszą Stronę internetową, pocztę elektroniczną lub w inny sposób.

3. Co gromadzimy

3.1 Możemy gromadzić, przechowywać, przetwarzać, przekazywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

(a) od Odwiedzających: Adres IP lub inne unikalne identyfikatory urządzenia;*.

(b) od użytkowników:

 1. nazwa użytkownika;
 2. hasło do konta;

iii. pełna nazwa; *.

 1. adres e-mail; *.
 2. adres rozliczeniowy; *.
 3. adres wysyłki;*.

vii. informacje dotyczące płatności; *.

viii. numer telefonu;

c) z Kontaktów:

 1. pełna nazwa; *.
 2. adres e-mail; *.

iii. wszelkie inne dane osobowe, które nam Państwo udostępnią.

* oznacza obowiązkowe dane osobowe

3.2 Jeśli nie podasz nam obowiązkowych danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do naszej Strony, dostarczyć Ci naszych Produktów lub odpowiedzieć na Twoją komunikację z nami.

4. Cel i wykorzystanie

4.1 Możemy gromadzić, przechowywać, przetwarzać, przekazywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w jednym z następujących celów:

(a) w celu dostarczenia Państwu naszych Produktów, takich jak:

 1. do zarządzania i realizacji Państwa zamówień;
 2. jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować konto na naszej stronie internetowej, aby utworzyć i zaktualizować konto zarejestrowane u nas; oraz

iii. do przetwarzania i ułatwiania rozliczeń i płatności za Państwa zamówienia;

(b) do monitorowania i analizowania korzystania z naszej Strony Internetowej oraz do tworzenia zbiorczych statystyk dotyczących tego korzystania;

(c) w celu personalizacji Państwa doświadczeń na naszej Stronie, w tym identyfikacji Państwa preferencji i zachowań, aby lepiej odpowiadać na Państwa indywidualne potrzeby;

(d) w celu ulepszenia naszej Strony Internetowej i naszych Produktów w oparciu o informacje i opinie otrzymane od Państwa oraz w oparciu o naszą analizę korzystania z naszej Strony Internetowej i zakupu Produktów;

(e) dla badań i rozwoju oraz poprzez wykorzystanie danych osobowych użytkownika do testowania, badania, analizowania i pomocy w rozwoju produktów (w tym z wykorzystaniem uczenia maszynowego);

(f) w celu obsługi klienta oraz aby pomóc nam skuteczniej odpowiadać na Państwa prośby o usługi, otrzymywać informacje zwrotne oraz zaspokajać potrzeby w zakresie wsparcia;

(g) do celów komunikacji niemarketingowej dotyczącej Państwa zamówień, takich jak potwierdzenie zamówienia i zawiadomienia o wysyłce;

(h) do celów technicznych oraz na potrzeby zarządzania projektami;

(i) aby pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa, ochrony i integralności danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

(j) w celu zapobiegania oszustwom;

(k) na potrzeby postępowań prawnych lub zgodnie z wymogami organów regulacyjnych, podmiotów rządowych i oficjalnych zapytań;

(l) dla celów marketingu bezpośredniego, ale tylko wtedy, gdy otrzymamy na to Państwa zgodę (patrz paragraf 11 poniżej); oraz

(m) do innych celów bezpośrednio związanych z powyższymi.

4.2 Zebrane przez nas dane osobowe nie mogą być wykorzystywane do innych celów, chyba że:

(a) wyrazili Państwo wyraźną zgodę na wykorzystanie do odpowiednich innych celów;

(b) cel ten jest bezpośrednio związany z celem, dla którego dane osobowe zostały zebrane; lub

(c) mamy pozwolenie na wykorzystanie danych osobowych do innych celów wynikających z wyłączenia lub w inny sposób zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

5. Podmioty przekazujące dane

5.1 Możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom:

(a) naszym pracownikom i osobom zarządzającym;

(b) naszym spółkom zależnym oraz ich pracownikom i członkom kadry kierowniczej;

(c) Shopify Inc., dostawca usług IT zaangażowany przez nas do zarządzania i utrzymania Witryny oraz do przetwarzania zamówień dokonywanych za pośrednictwem Witryny, a także jego filie i spółki dominujące;

(d) Paypal Holdings Inc. i jej spółek zależnych oraz innych podmiotów przetwarzających płatności lub ułatwiających płatności ("Podmioty przetwarzające płatności"), których możemy zaangażować do wykonywania procesów płatności dla nas w odniesieniu do naszych Produktów lub w ramach naszej działalności;

(e) dostawcy naszych Produktów ("Dostawcy"), aby umożliwić wysyłkę naszych Produktów do Ciebie;

(f) inni dostawcy usług i podmioty przetwarzające dane zaangażowane przez nas, takie jak:

 1. dostawcy usług administracyjnych;
 2. Dostawcy usług IT i oprogramowania;

iii. dostawcy usług analizy danych;

 1. dostawcy usług w zakresie wprowadzania i przetwarzania danych;
 2. dostawcy usług w chmurze; oraz
 3. biura informacji kredytowej.

(g) nasi ubezpieczyciele i bankierzy;

(h) naszym prawnym, finansowym i księgowym doradcom zawodowym;

(i) innym firmom, organizacjom lub osobom w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, przepisy, procedury prawne, żądania rządowe lub gdy ujawnienie jest właściwe ze względów bezpieczeństwa. Obejmuje to wymianę danych osobowych użytkownika z innymi firmami, organizacjami lub osobami w celu ochrony przed oszustwami i zapobiegania im; oraz

(j) innymi firmami, organizacjami lub osobami w ramach negocjacji dotyczących jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, konsolidacji lub restrukturyzacji, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez lub do tej innej firmy.

5.2 Dokonując płatności na naszą rzecz za pośrednictwem Przetwarzających Płatności, bezpośrednio zawierają Państwo umowę z Przetwarzającym Płatności i podlegają jego warunkom użytkowania i polityce prywatności. Powinni Państwo zapoznać się i, jeśli ma to zastosowanie i według Państwa uznania, zaznaczyć swoją zgodę na politykę prywatności Przetwarzającego Płatności, która nie będzie regulowana przez niniejsze PICS ani przez naszą politykę prywatności.

5.3 Jeżeli przekazujemy Państwa dane osobowe innym osobom, zapewnimy poufność Państwa danych osobowych poprzez włączenie klauzul poufności lub innych klauzul umownych do umów z osobami trzecimi, którym udostępniamy Państwa dane osobowe.

5.4 Możemy udostępnić Twoje dane osobowe osobom innym niż opisane w punkcie 5.1 powyżej, jeśli uprzednio powiadomimy Cię o tym i uzyskamy Twoją zgodę.

6. Pliki cookies

6.1 Nasza Polityka dotycząca plików cookie stanowi część niniejszej Polityki prywatności, na podstawie której można uzyskać dostęp do naszej Strony internetowej i korzystać z niej.

6.1 Plik cookie to mały plik danych, który strona internetowa może wysłać do komputera lub urządzenia użytkownika podczas odwiedzania naszej Strony.

6.2 Pliki cookie są wykorzystywane, aby strony internetowe działały w lepszy, bardziej wydajny sposób, zazwyczaj poprzez umożliwienie im rozpoznania użytkownika i zapamiętania ważnych informacji, które ułatwią korzystanie z danej strony internetowej (np. poprzez zapamiętanie preferencji użytkownika).

6.3 Używamy plików cookie do:

(a) przechowywania danych technicznych w celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego ładowania i wyświetlania naszej Witryny, gdy odwiedzasz naszą Witrynę;

(b) zapamiętywania dokonanych przez Państwa wyborów lub podanych informacji (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym Państwo przebywają), tak aby Państwa preferencje zostały zachowane przy kolejnych wizytach na naszej Stronie i aby nie musieli Państwo ponownie uwierzytelniać swojej tożsamości przy kolejnych wizytach;

(c) analizować sposób poruszania się po naszej Witrynie, aby pomóc nam zoptymalizować jej wygląd; oraz

(d) śledzić Państwa zachowania i preferencje, abyśmy mogli ocenić, jakiego rodzaju informacje i produkty mogą Państwa zainteresować.

6.4 Używamy:

(a) sesyjnych plików cookie, które są unikalne dla każdej wizyty użytkownika na naszej Stronie; oraz

(b) trwałych plików cookie, które nie zostaną usunięte po zamknięciu okna przeglądarki i będą aktywowane przy każdej wizycie na naszej Stronie.

6.5 Pliki cookie, których używamy to:

(a) niezbędne pliki cookie, które są niezbędne dla naszej Strony internetowej, aby pomóc Ci w przechodzeniu ze strony na stronę i korzystaniu z funkcji naszej Strony internetowej;

(b) funkcjonalne pliki cookie, które pozwalają naszej Witrynie zapamiętać wybory dokonywane przez użytkownika i zapewnić bardziej spersonalizowane funkcje; lub

(c) pliki cookie związane z wydajnością, które zbierają informacje o sposobie korzystania z naszej Strony i pomagają nam usprawnić jej działanie.

6.6 Korzystamy z ograniczonej liczby plików cookie stron trzecich, które można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

6.7 Kontynuując korzystanie z naszej Strony internetowej bez powiadomienia nas o odmowie używania plików cookie lub wycofania zgody, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.

6.8 W każdej chwili możesz odmówić korzystania z plików cookie lub wycofać swoją zgodę, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Ustawienia te zazwyczaj znajdują się w menu "opcje" lub "preferencje" przeglądarki internetowej lub po kliknięciu "pomoc" w menu przeglądarki. Usunięcie plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej Strony.

6.9 Przechowujemy pliki cookie tylko przez okres niezbędny dla funkcji, do której są używane. Funkcja ta różni się w zależności od pliku cookie.

7. Przechowywanie

7.1 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres zasadnie konieczny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Możemy również przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres, jeśli będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych.

7.2 Dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, zostaną zniszczone po upływie tego okresu przechowywania.

9. Dostęp i korekta

9.1 Zgodnie z UODO mają Państwo prawo do:

(a) żądania kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że jesteśmy zwolnieni z obowiązku spełnienia żądania dostępu do danych; oraz

(b) żądania od nas dokonania niezbędnych poprawek w odniesieniu do wszelkich danych osobowych, które uważają Państwo za niedokładne, po spełnieniu przez nas Państwa żądania dostępu do danych. Możemy odrzucić wniosek o korektę danych, jeżeli uważamy, że dane osobowe są dokładne, wyrażenie opinii lub proponowana korekta są niedokładne.

9.2 Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je poprawić, powinien skontaktować się z nami.

9.3 Zastrzegamy sobie prawo do pobierania uzasadnionych opłat za przetwarzanie wszelkich wniosków o dostęp do danych osobowych lub ich korektę.

10. Marketing bezpośredni

10.1 Możemy wykorzystywać zgromadzone dane osobowe użytkownika w celu bezpośredniej sprzedaży naszych Produktów użytkownikowi.

10.2 Rodzaje danych osobowych, które wykorzystujemy do celów marketingu bezpośredniego to:

□ twoje pełne imię i nazwisko;

□ Twój adres e-mail;

□ Nie wyrażam sprzeciwu wobec wykorzystywania tego typu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

□ Wyrażam sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych zaznaczonych w polach wyboru do celów marketingu bezpośredniego (ale nie wobec innych rodzajów danych).

10.3 Działania marketingu bezpośredniego, które zamierzamy prowadzić z wykorzystaniem Państwa danych osobowych to:

□ informacje i materiały promocyjne dotyczące: naszych produktów, produktów podobnych do tych, które wcześniej nabyłeś, rabatów i innych promocji oraz informacji o nas, które naszym zdaniem mogą Ci się przydać;

□ aktualizacje w odniesieniu do naszej Strony internetowej lub Produktów; oraz

□ świąteczne pozdrowienia.

□ Nie wyrażam sprzeciwu wobec otrzymywania tego typu działań z zakresu marketingu bezpośredniego.

□ Sprzeciwiam się otrzymywaniu tych rodzajów działań marketingu bezpośredniego, które zaznaczono w ramkach (ale nie pozostałych rodzajów).

10.4 Jeśli użytkownik nie wyrazi na to wyraźnej zgody, nie możemy wykorzystywać danych osobowych do działań marketingu bezpośredniego opisanych w niniejszym punkcie 11.

10.5 Jeśli otrzymamy zgodę użytkownika na marketing bezpośredni, możemy przekazać jego dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego osobom określonym w punkcie 5.1 powyżej.

10.6 Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od nas zaprzestania wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wysyłając do nas wiadomość e-mail lub odpowiadając nagłówkiem "unsubscribe" na dowolny komunikat marketingu bezpośredniego od nas.